Upplevelser på Vittvångs Gård Örebro

Alla upplever det man ser genom ögat olika.

Detta är ur mina ögon sett vackra och avslappnande upplevelser på Vittvångs Gård

Dammen som spegel

Magasinets sida

Gavel på röda stallet, skymtar även hästhage

Gavel på röda stallet

Garagets fasad

Fönster på gula stallets gavel

3