Så här byggdes vårt fina ridhus

Det har varit mycket planering och mycket snabba beslut emellanåt.  Men det har varit så roligt att vara delaktig i ett så stort bygge men även mycket jobbigt för hela familjen då detta har tagit all vår tid under april tom dec.

Fortfarande återstår en del arbeten men i det stora hela är det färdigt!

Sen kommer det alltid att finnas saker att förbättra och förändra.

Underbart att få säga att vi är helnöjda med resultatet!

29 mars

påböjades grävningen vid ridhusplatsen

23 april

började schaktningen av ridhusgrunden

14 maj

ställdes plintarna på plats

22 maj

limträstommarna restes, dom är enormt stora!

2 juni

taket börjas läggas på, många plåtar och ännu mera skruvar!

21 juni

träpanelen börjas spikas upp, tusentals spikar!

 1